Hoopers agility

Home ICh. Auksis Interpola Ch. Harry vom Saarnberg Daffy RTW Vombat Treibball Hoopers agility Kontakt

Trénujeme v Jižních Čechách - KK Strmilov

HOOPERS - AGILITY
 

    Mezi velkým množstvím novinek na poli kynologie si nachází stále více příznivců sport s názvem Hoopers-agility (HA). Na jednu stranu sport dynamický rychlý, na stranu druhou sport náročný na pečlivý výcvik s důrazem na vzájemný kontakt psa a psovoda. Přestože se názvem přibližuje ke známému agility (principem obou disciplín je překonání dráhy psem), zahrnuje v sobě významné odlišnosti. V HA nenaleznete žádné skokové překážky, ani kontaktní zóny a současně psovod nevstupuje do prostoru trati, nýbrž vede psa povely a posunky z určeného místa na začátku či v první třetině hřiště.

Pro koho je Hoopers – agility vhodné?
 

Pro všechny aktivní psy, zejména:

Pro psovody, kteří z jakéhokoli důvodu nemohou nebo nechtějí běhat se psem.
 

    Základ parkuru tvoří lehké plastové branky (hoopers) určené k proběhnutí o rozměrech 86cm x 91cm v kombinaci s dalšími překážkami, jako jsou tunely, slalom sestávající ze spojených hoopers branek, barely a zástěny. Psovod svého psa přivádí ke startu a sám přejde do předem vytyčeného prostoru, odkud dává psu pokyn ke startu a navádí jej na jednotlivé překážky, jejichž počet může dosahovat i čísla třicet a více. Lehké malé látkové barely (jejich původ bychom našli ve využití barelů při westernovém ježdění) slouží ke změnám směru, naproti tomu tunely jsou vždy krátké, nepřekračující délku jednoho metru a vždy rovné. Sestavení překážek je variabilní a stupeň obtížnosti se řídí pokročilostí týmu psovod - pes. K bezchybnému absolvování parkuru je nutná precizní vzájemná spolupráce, jasné povely a jejich přesné načasování. Tímto HA nabízí zajímavou a nevyčerpatelnou možnost tělesného i psychického zaměstnání psa. Z uvedného vyplývá, že HA není sportem výhradně rychlostním, neboť v průběhu parkuru musí pes soustavně sledovat pokyny vzdáleného psovoda. Toto vedení na dálku, kdy se pes samostatně rozhoduje a ve zlomku sekundy mění směr ke psovodovi či od něj nebo pokračuje přímým směrem, odlišuje HA od agility, kde psovod při pohybu na trati v blízkosti psa využívá významně řeč těla.
 

    HA vzniklo z agility v polovině 90. let v USA. Nezřídka je nepřesně označován jako NADAC, neboli zkratka North American Dog Agility Council (jedna ze čtyř velkých organizací v USA, nabízející mimo jiné také HA). Hoops jsou kruhy - polooblouky ve formě překážek na parkuru (u nás jsou známé tzv. hula-hop obruče). Přestože správný původní název zní Hoopers-agility, je možné se setkat s označením hoopers či hoopility.

    V USA existuje pestrá paleta závodních kategorií od štěňat až po psí seniory, samostatné třídy mají i děti a psovodi s hendikepem. Díky této popularitě lze nalézt na internetu dostatek videonávodů na trénink jednotlivých výcvikových kroků a ověřených sestav parkurů. Zatím jediná kniha věnující se Hoopers-agility byla vydána v Německu, u nás metodika zpracována není a tak lze právem o HA tvrdit, že pro sportující nadšence „cesta je cíl“!

L. Zavoralová 2017